تبادل دانش در خصوص بهترین اقدامات و درس آموخته‌ها در زمینه مدیریت آب زیرزمینی در سطح منطقه

با توجه به شعار روز جهانی آب در سال 2022 (آب های زیرزمینی- مرئی شدن نامریی) و همچنین هفتمین کارگروه‌ برنامه بین الدولی آب شناسی یونسکو (UNESCO-IHP)، ‌یکی از اجزای مهم و اثرگذار برای راهبری درست مدیریت منابع آب، مدیریت درست و اصولی آبهای زیرزمینی است. به منظور بررسی اهداف، راهبرد‌ها، برنامه‌ها و ساختار اجرایی کشورهای عضو شورای حکام مرکز در زمینه مدیریت منابع آب زیرزمینی در نظر است تجربیات، بهترین اقدامات و درس آموخته‌های کشورهای عضو شورای حکام مورد بحث و بررسی قرار گیرد. بدین ترتیب می توان ضمن آسیب شناسی برنامه‌ها و اقدامات انجام شده در کشورهای عضو شورای حکام مرکز به بهترین راهبرد‌ها و تدوین اصولی ترین برنامه ها برای مدیریت منابع آب زیرزمینی و نیز ساختار اجرایی مناسب دست یافت.

انتقال تجربیات و دانش فنی در زمینه مدیریت یکپارچه رودخانه ها با رویکرد احیا، بازطبیعی سازی و نگهداری شرایط تعادل آنها

کشورهای با پتانسیل سیل خیزی بالا برای حفاظت و بهره برداری اصولی از رودخانه‌ها، برنامه‌هاي بلندمدت خود را با چشم‌انداز مديريت يكپارچه، با نگرش احيا و نگهداري شرايط تعادل رودخانه در توسعه پايدار ترسيم می‌نمایند. از جمله برنامه‌هایی که می تواند زمینه ساز تحقق این چشم انداز باشد، می‌توان به نظام مند نمودن مدیریت سیلابدشت رودخانه‌ها، توجه به رویکرد احیا و بازطبیعی سازی و حفظ خانه رود و توسعه و استفاده مناسب از بانک‌های اطلاعاتی مکان محور اشاره نمود. از این رو به اشتراک گذاری تجربیات کشورهای عضو شورای حکام، می تواند زمینه رسیدن به هدف نهایی مدیریت یکپارچه رودخانه ها با رویکرد احیا، بازطبیعی سازی و نگهداری شرایط تعادل آن ها را محقق سازد.

ارتقای وضعیت حکمرانی آب در کشورهای عضو شورای حکام مرکز

رقابت برای دسترسی به منابع آب در نتیجه رشد جمعیت و شرایط اقتصادی و تغییرات آب و هوایی در کشورهای عضو شورای حکام مرکز منطقه ای مدیریت آب شهری در حال افزایش است. اکثر این کشورها در مناطق خشک و نیمه خشک قرار دارند که با چالش های جدی در تامین نیازهای آبی آینده روبرو هستند. بسیاری از این چالش ها را می توان از طریق حکمرانی موثر آب برطرف کرد. اقدامات برنامه‌ریزی شده‌ای در اکثر کشورهای عضو شورای حکام مرکز برای بهبود حکمرانی آب وجود دارد. در این راستا، به اشتراک گذاری تجربیات و درس های آموخته‌های اصلاحات وضعیت حکمرانی آب می تواند در هدایت اقدامات اعضا برای بهبود و ارتقای حکمرانی موثر آب مفید باشد. هدف این پروژه تهیه گزارش یا کتابی است که وضعیت کنونی حکمرانی آب را در کشورهای عضو این شورا تشریح می کند.

توسعه یک بستر مشارکتی در سطح منطقه برای سازگاری سامانه های آب شهری در برابر تغییر اقلیم

تغییر اقلیم بر کل کره زمین تبعات منفی می گذارد که تهدیدات جدی برای سامانه‌های آبرسانی و جمع‌آوری فاضلاب و آبهای سطحی و نیز برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت شهرها ایجاد می‌کند. بنابراین، تدوین سیاست‌های سازگاری فوری و عاقلانه در این خصوص لازم است که از طریق اشتراک دانش، اقدامات جمعی و همکاری‌های منطقه‌ای حاصل خواهد شد. بدین منظور، توسعه یک بستر مشارکتی در سطح منطقه، شروع موثری برای کاهش اثرات منفی پدیده تغییر اقلیم خواهد بود. به اشتراک گذاری و ارایه سیاست های اتخاذ شده و اقدامات اجرا شده و ابزارهای توسعه یافته توسط کشورهای عضو شورای حکام مرکز، ایجاد یک انجمن تخصصی برخط در زمینه سازگاری با تغییر اقلیم و حمایت از تحقیق و توسعه در این خصوص و نیز ثبت مخاطرات آبی ناشی از تغییر اقلیم در کشورهای عضو شورای حکام مرکز منطقه ای مدیریت آب شهری از اهداف این طرح خواهد بود. همچنین با انجام این طرح امکان تدوین استانداردهایی که در آن ریسک وقایع مبتنی بر تغییر اقلیم را می توان از طریق یک سیستم برچسب گذاری مربوطه برای شهرها نشان داد، فراهم خواهد شد.

طراحی و راه‌اندازی سامانه پایش، پیش‌بینی و مدیریت ریسک خشکسالی در  محدوده غرب آسیا و آسیای مرکزی

کشورهای حوزه غرب آسیا و آسیای مرکزی به دلیل تنوع بالای آب و هوا، انعطاف‌پذیری پایین سیستم حکمرانی آب و فقدان راهبرد مشخص برای کاهش و مدیریت ریسک خشکسالی در شرایط خشکسالی و کم‌آبی شدیداً آسیب‌پذیر هستند. با توجه به خسارات گسترده اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی ناشی از خشکسالی‌های شدید در دهه‌های گذشته و با آشکار شدن اثرات پدیده تغییر اقلیم که مهم‌ترین آن‌ها، افزایش پدیده‌های حدی آب و هوایی است، بروز خشکسالی های شدید با دوره‌های طولانی‌تر از گذشته، بسیار محتمل می‌باشد. از این رو، توسعه و اجرای یک سیستم مدیریت خشکسالی منطقه‌ای (RDMS) با قابلیت‌های پایش و پیش‌بینی خشکسالی، سیاست‌گذاری، آموزش و توسعه ظرفیت برای کاهش آسیب‌پذیری اجتماعی و افزایش تاب‌آوری محلی در برابر اثرات خشکسالی و نیز ارتقای آگاهی‌های عمومی و تخصصی در زمینه مدیریت خشکسالی در منطقه حیاتی است.

توجه به اهمیت ارتقاي کیفیت آب آشامیدنی و توسعه پروژه هاي جمع آوري و تصفیه فاضلاب، نیاز مبرمی به تقویت دانش
علمی و استفاده از فناوري هاي جدید مقرون به صرفه در تصفیه و بازیافت آب و فاضلاب وجود دارد. امروزه با دو موضوع اساسی
در صنعت آب و فاضلاب روبرو هستیم: الف) افزایش روزافزون تقاضا براي آب و کمبود منابع آب شرب و ب) حفاظت از محیط
زیست و ارتقاي سلامت عمومی. براي مقابله با این مشکلات، سه راه حل شناسایی شده است:
– توسعه فناوري هاي جدید و بهبود عملکرد فناوري هاي موجود؛
– تقویت دانش علمی و سازگاري با فناوریهاي جدید بر اساس نسبت هزینه به فایده اقتصادي در تصفیه آب و فاضلاب و موضوع
بازچرخانی
– استفاده از منابع آب نامتعارف به عنوان یک فرصت استثنایی براي کاهش فاصله بین تقاضا-تأمین آب

استفاده از فنآوريها براي تامین و تصفیه آب و همچنین صلاحیت پرسنل متخصص در این بخش، مطابق با آموزش فنی و علمی
در این زمینهها، تابع استانداردهاي مختلفی در سراسر جهان است. در بسیاري از کشورها، بخش بزرگی از فاضلاب غیر صنعتی
بدون تصفیه به رودخانه ها، دریاچه ها و دریاها سرازیر می شود. در مناطقی با آموزش فنی ناکافی در بخش تامین و تصفیه آب،
حتی تاسیسات ساده تامین و تصفیه آب را نمی توان به درستی راهبري کرد. بنابراین نمی توان از تعمیر و نگهداري نیروگاه ها و
تجهیزات موجود اطمینان حاصل کرد و ممکن است عملکرد آنها به طور دقیق بهینه نشود. تلفات آب در حین انتقال بسیار زیاد
است و ممکن است بر اقتصاد و سلامت جوامع محلی تأثیر بگذارد. با توجه به این چالش ها، دسترسی به آموزش فنی در بخش
آب و فاضلاب، اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.

Your Content Goes Here