طراحی و راه‌اندازی سامانه پایش، پیش‌بینی و مدیریت ریسک خشکسالی در  محدوده غرب آسیا و آسیای مرکزی

کشورهای حوزه غرب آسیا و آسیای مرکزی به دلیل تنوع بالای آب و هوا، انعطاف‌پذیری پایین سیستم حکمرانی آب و فقدان راهبرد مشخص برای کاهش و مدیریت ریسک خشکسالی در شرایط خشکسالی و کم‌آبی شدیداً آسیب‌پذیر هستند. با توجه به خسارات گسترده اقتصادی، اجتماعی و محیط‌ زیستی ناشی از خشکسالی‌های شدید در دهه‌های گذشته و با آشکار شدن اثرات پدیده تغییر اقلیم که مهم‌ترین آن‌ها، افزایش پدیده‌های حدی آب و هوایی است، بروز خشکسالی های شدید با دوره‌های طولانی‌تر از گذشته، بسیار محتمل می‌باشد. از این رو، توسعه و اجرای یک سیستم مدیریت خشکسالی منطقه‌ای (RDMS) با قابلیت‌های پایش و پیش‌بینی خشکسالی، سیاست‌گذاری، آموزش و توسعه ظرفیت برای کاهش آسیب‌پذیری اجتماعی و افزایش تاب‌آوری محلی در برابر اثرات خشکسالی و نیز ارتقای آگاهی‌های عمومی و تخصصی در زمینه مدیریت خشکسالی در منطقه حیاتی است.