عالیجناب علی اکبر محرابیان

وزارت نیرو، جمهوری اسلامی ایران

آب یکی از مهمترین چالش های سکونت گاه های اسلامی است، مخصوصا در مناطق خشک و نیمه خشک. همچنین، جمعیت شهری در سراسر جهان در حال افزایش است و باعث ایجاد فشار مضاعف بر منابع آب محدود می شود. علاوه بر توسعه شهری و رشد جمعیت، تغییر اقلیم یه طور غیر طبیعی بر روی چرخه آب اثر گذاشته است. بنابراین، به نظر می آید که سازگاری با کم آبی و مدیریت تقاضا برای توسعه پایدار ضروری است.

با لحاظ حقایقی که در بالا ذکر شد، مرکز منطقه ای مدیریت آب شهری (RCUWM) به عنوان یک مرکز نوع دوم تحت پوشش یونسکو در ماه فوریه سال 2002 در تهران تاسیس شد. موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل در دوره سوم فعالیت های مرکز برای سال های 2018 تا 2023 تجدید، امضا و تبادل گردید. شایان ذکر است که، RCUWM توسط شورای حکام خود در علی ترین سطح بر اساس موافقت نامه هدایت و نظارت می شود.

دستور العمل فعالیت های مرکز عبارت است از برگزاری دوره های آموزشی و رویداد های ظرفیت سازی در موضوعات مختلف، مثل سازگاری با کم آبی و مدیریت تقاضا، فراهم سازی حمایت از تحقیقات مشترک  و پروژه هی انتقال فناوری، و مشارکت و شبکه سازی در تراز منطقه ای و بین المللی.

بنده معتقد هستم که RCUWM با اعضای فعال شورای حکام (چه کشور های عضو و چه سازمان های عضو) می تواند فصلی جدید به منظور شناسایی دقیق چالش های منطقه ای آب در بالا ترین سطح که منجر به حکمرانی پایدار آب می گردد را بازگشایی نماید. همچنین بنده معتقد هستم، موافقت نامه بین رهبران، مدیران و کارشناسان آبی باید در نظر گرفته شود تا راه حل ها و رویکرد های مناسب که فشار جدی بر آب را هدف قرار می دهند، و از مزایای تمرین ها و اقدامات و درس های یاد گرفته شده بهره مند می گردند، شکل گیرد.

ما می توانیم تجربیات وسیع خود را در خصوص موضوعات آبی با مرکز منطقه ای مدیریت آب شهری (RCUWM-Tehran) تحت پوشش یونسکو در آسیا و شمال آفریقا به اشتراک بگذاریم؛ و بنده مطمئن هستم که مرکز برای همکاری با اعضای شورای حکام کاملا آماده است.