یادداشت تفاهم سه جانبه بین موسسه تحقیقات آب از طرف وزارت نیرو جمهوری اسلامی ایران، شرکت دولتی موسسه تحقیقات مهندسی آب و بهبود از طرف وزارت انرژی و منابع آب جمهوری تاجیکستان و مرکز منطقه ای مدیریت آب شهری (RCUWM) از طرف یونسکو

در حاشیه شانزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی، تجاری، فنی و صنعتی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان یک یادداشت تفاهم سه جانبه بین موسسه تحقیقات آب از طرف وزارت نیرو جمهوری اسلامی ایران، شرکت دولتی موسسه تحقیقات مهندسی آب و بهبود از طرف وزارت انرژی و منابع آب جمهوری تاجیکستان و مرکز منطقه ای مدیریت آب شهری (RCUWM) از طرف یونسکو به امضاء رسید.

هدف از این یادداشت تفاهم تاسیس یک چهارچوب مشخص در زمینه تحقیق و مطالعه در مورد جنبه های مختلف آب می باشد. زمینه های همکاری ذیل این یادداشت تفاهم عبارتند از:

  • جمع آوری، تجزیه و تحلیل و تبادل داده و اطلاعات.
  • آموزش فنی، سمینارها یا سفر های مطالعاتی و دیگر فعالیت ها برای ظرفیت سازی (برای کارکنان دولت، سازمان های مردم نهاد (NGOs) و دیگر بخش های خصوصی).
  • کمک ها و همکاری های فنی، مثل حل مشکلات هیدرولیکی سدها و دیگر تاسیسات آبی، توسعه سیستم های هشدار سیل و مدیریت سیلاب.
  • تبادل تجربه در زمینه های مختلف آب، که شامل بخش های تامین آب و آبیاری کشاورزی می شود.
  • دیگر موضوعات همکاری که ممکن است به صورت مشترکا مورد تایید قرار گرفته باشند.