تفاهم­نامه همکاری مرکز منطقه ای مدیریت آب شهری – تهران (تحت پوشش یونسکو)

و مرکز ملی مطالعات راهبردی آب و کشاورزی اتاق ایران

این تفاهم­نامه در تاریخ 26/10/1402 امضاء و مبادله شد. هدف از این تفاهم­نامه به شرح زیر است:

هدف از این تفاهم­نامه، انتقال و توسعه علم و فناوری و ظرفیت سازی و بهبود فضای کسب و کار بخش آب با تاکید بر موضوعات مدیریت منابع آب، سیل و خشکسالی با استفاده از فناوری های نوین از طریق ایجاد ارتباط موثر با مراجع علمی بین المللی، حضور فعال در نشست های بین المللی و تسهیل ارائه دستاوردهای تحقیقاتی و تجارب جمهوری اسلامی ایران در مجامع تخصصی با رعایت ضوابط و مقررات حاکم بر کشور است.

محورهای همکاری:

  1. تقویت فعالیت ها و همکاری های بین المللی و داخلی علمی – پژوهشی،
  2. تقویت ظرفیت و توان دو طرف از نظر علمی و تخصصی و ارتقای سطح آموزش های قابل ارایه در سطح ملی و منطقه ای در جهت بهبود فضای کسب و کار کشاورزی و آب،
  3. برگزاری سمینارها، کنفرانس ها و کارگاه های علمی مشترک در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی به منظور افزایش اطلاع رسانی و آگاهی ذی­نفعان و فعالان اقتصادی بخش آب و کشاورزی،
  4. توسعه همکاری های علمی، مطالعاتی و فناورانه با استفاده از ظرفیت و توان دو طرف و سایر مراجع داخلی و بین المللی
  5. تشکیل کارگروه های تخصصی مشترک به منظور هم­اندیشی در حوزه آب،
  6. همکاری در انجام پروژه ها و طرح های مطالعاتی مشترک به منظور هم اندیشی در حوزه آب،
  7. همکار در انجام پروژه ها و طرح های مطالعاتی مشترک و استفاده از ظرفیت های علمی، پژوهشی طرفین تفاهم­نامه جهت ارائه به مراجع حاکمیتی و فعالان فضای کسب و کار، همکاری در ترجمه و انتشار کتاب های مورد نظر طرفین به منظور آگاهی رسانی و بهبود فضای کسب و کار.