کارگاه آموزشی منطقه‌ای پیاده سازی مدیریت جامع سیلاب (IFM): درس آموخته‌ها و چالش‌ها

 

 1. مقدمه

پس از برگزاری موفق سیزدهمین اجلاس شورای حکام مرکز در اسفند ماه سال 1401، مقرر گردید در راستای انجام برنامه پیشنهادی مطرح شده در اجلاس تحت عنوان انتقال تجربیات و دانش فنی در زمینه مدیریت یکپارچه رودخانه‌ها کتاب مقدمه‌ای بر مدیریت جامع سیلاب (IFM) برگرفته از مطالب نشریات فنی برنامه APFM به زبان فارسی تکمیل و به صورت انبوه چاپ شود. مرکز منطقه‌ای مدیریت آب شهری (تحت پوشش یونسکو) به منظور انجام رسالت خود در حوزه آموزش و ظرفیت‌سازی و تبادل تجربیات اجرایی و تحقیقات علمی انجام شده در حوزه مدیریت سیل بین کشورهای عضو شورای حکام تصمیم گرفت تا با همکاری برنامه اختصاصی مدیریت سیلاب (APFM) حاصل همکاری سازمان جهانی هواشناسی (WMO) و مشارکت جهانی آب (GWP) کارگاه آموزشی را با محوریت پیاده‌سازی IFM برگزار نماید. در رویکرد IFM (2003)، سعی بر آن است که بین بهره‌برداری از جریان سیل و سیلابدشت از یک‌سو و پذیرش ریسک‌ سیل‌های شدید و مخرب در مناطق مستعد سیل از سوی دیگر، تعادل و توازن برقرار شود. درواقع، IFM فرایندی است که با اتصال به برنامه‌های توسعه آب و اراضی در حوضه آبریز به دنبال بهره‌وری حداکثری از  سیل‌ها و سیلابدشت‌ها و کاهش حداکثری تلفات انسانی و خسارات ناشی از سیل‌ها می‌باشد. پیاده‌سازی مفهوم IFM در سطح کشورهای منطقه که غالبا از اقلیم خشک و نیمه خشک برخوردار هستند، می‌تواند منافعی مانند تامین آب حاصل از جریان سیل‌ها، ارتقای تاب‌آوری در برابر سیل‌ها از طریق به کارگیری مشارکت مردمی و نیز کاهش تبعات منفی ناشی از سیل‌های ناگهانی پیش رو داشته باشد.

 1. اهداف برگزاری کارگاه
 • آموزش و آشنايي كارشناسان و شركت كنندگان با مفهوم IFM و جنبه‌های آن و مطالعات موردی انجام شده
 • ارتقای سطح دانش فنی مورد نیاز برای پیاده‌سازی مفهوم IFM در کشور بین جامعه مهندسین مشاور و مدیران دولتی ذیربط
 • تبادل تجربیات به روز در حوزه مدیریت سیل با کشورهای عضو شورای حکام مرکز RCUWM
 1. موضوعات نشست‌های تخصصی:
 • ارایه مبانی و مفاهیم IFM
 • قوانین و ضوابط فنی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی
 • تجربیات و درس آموخته‌ها: نمونه موردی مطالعاتی و اجرایی
 • راهبردها و ساز وکارهای عملیاتی (با تاکید بر مواردی همچون نحوه مشارکت ذی‌نفعان و ذی‌مدخلان، آموزش، ظرفیت‌سازی و آگاهی‌بخشی، نحوه تلفیق مدیریت یکپارچه سیل با مدیریت شهری، سامانه‌های پیش‌بینی و هشدار سیل، نحوه در نظر گرفتن پدیده تغییر اقلیم)

 

 1. مخاطبین و شرکت کنندگان
 • مدیران یا کارشناسان ارشد کشورهای عضو شورای حکام مرکز
 • جامعه مهندسین مشاور فعال و برتر و برخوردار از انواع تخصص‌های مرتبط با مدیریت سیلاب
 • مدیران دولتی ارشد و تصمیم‌گیر در حوزه مدیریت سیل شامل وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان هواشناسی کشور و …
 1. زمان و مکان برگزاری

زمان برگزاری کارگاه: چهارشنبه 24 آبان الی پنج شنبه 25 آبان سال 1402 با تمرکز بر آموزش در 5 نشست تخصصی

مکان برگزاری: سالن همایش جامعه مهندسین مشاور