انتقال تجربیات و دانش فنی در زمینه مدیریت یکپارچه رودخانه ها با رویکرد احیا، بازطبیعی سازی و نگهداری شرایط تعادل آنها

کشورهای با پتانسیل سیل خیزی بالا برای حفاظت و بهره برداری اصولی از رودخانه‌ها، برنامه‌هاي بلندمدت خود را با چشم‌انداز مديريت يكپارچه، با نگرش احيا و نگهداري شرايط تعادل رودخانه در توسعه پايدار ترسيم می‌نمایند. از جمله برنامه‌هایی که می تواند زمینه ساز تحقق این چشم انداز باشد، می‌توان به نظام مند نمودن مدیریت سیلابدشت رودخانه‌ها، توجه به رویکرد احیا و بازطبیعی سازی و حفظ خانه رود و توسعه و استفاده مناسب از بانک‌های اطلاعاتی مکان محور اشاره نمود. از این رو به اشتراک گذاری تجربیات کشورهای عضو شورای حکام، می تواند زمینه رسیدن به هدف نهایی مدیریت یکپارچه رودخانه ها با رویکرد احیا، بازطبیعی سازی و نگهداری شرایط تعادل آن ها را محقق سازد.