مرکز توسط شورای حکام خود به عنوان بالاترین نهاد تصمیم گیری خود و در بالا ترین سطح هدایت و نظارت می شود. این امر بر اساس موافقت نامه ای که در مجمع عمومی یونسکو تایید شده است، انجام می گیرد.

وظایف عمده شورای حکام عبارتند از:

  • تایید برنامه های میان مدت و بلند مدت مرکز
  • تایید برنامه سالانه مرکز
  • وفق دادن قوانین و مقررات و تعیین نمودن رویه های مالی / اداری مرکز
  • تصمیم گیری در مورد عضویت سازمان های منطقه ای بین الدولی و بین المللی در کار های مرکز
  • آزمودن گزارش های دوره ای مستقل داوری در مورد امور مالی مرکز

شورای حکام بایستی به صورت مرتب در دوره های ثابت همدیگر را ملاقات نمایند. آنها می توانند در دوره های خارج از حالت معمولی نیزدر صورت برنامه ریزی رئیس شورای حکام چه با تصمیم گیری خود او یادرخواست دبیر کل یونسکو یا یک سوم به علاوه یکی از اعضاء با یکدیگر ملاقات نمایند. شورای حکام رویه قانونی خود را که در اولین اجلاس در خصوص آن تصمیم گیری شده است را دنبال خواهد کرد. اعضای شورای حکام وزیرانی از کشورهای ایران (رئیس)، افغانستان، ارمنستان، آذربایجان، بنگلادش، مصر، آلمان، هند، عراق، لبنان، عمان، پاکستان، سویس، سوریه، تاجیکستان و ترکیه می باشند.

RCUWM علاقه مند است که عضویت کشورها و اعضای مرتبط یونسکو  را تشویق نماید تا در شورای حکام این مرکز عضو شوند و امیدوار است که در پروژه ها و برنامه های مرکز مشارکت داشته باشند. اعضایی که مایلند در پروژه ها و برنامه های مرکز مشارکت نمایند کافی است با ارسال یک ایمیل مرکز را در جریان بگذارند.

در سومین دوره از فعالیت های مرکز (از سال 2018 تا سال 2024) وزیران کشورها و روسای سازمان های بین المللی مختلف عضو شورای حکام مرکز بوده اند.

کشورهای عضو:

1-  ارمنستان  وزارت مدیریت سرزمینی و زیرساخت­ها

2-   ازبکستان  وزارت مسکن و خدمات شهری

3-   افغانستان  وزارت انرژی و آب

4-   آذربایجان  شرکت سهامی عام آذرسو جمهوری آذربایجان

شرکت سهامی عام حفظ و نگهداری و مدیریت آب جمهوری آذربایجان

5-   آلمان  وزارت محیط­زیست، حفاظت از طبیعت و ایمنی هسته­ای

6-   ایران  وزارت نیرو

7-   بنگلادش  وزارت دولت محلی، توسعه روستایی و تعاون

8-   پاکستان  وزارت منابع آب

9- تاجیکستان  وزارت انرژی و منابع آب

10-  ترکیه  وزارت کشاورزی و جنگلداری

11-  سریلانکا  وزارت تامین آب

12-  سوریه  وزارت منابع آبی

13-  عراق  وزارت منابع آب

14-  عمان  وزارت کشاورزی، شیلات و منابع آب

15-  قطر  وزارت مشاور در امور انرژی

16-  لبنان  وزارت انرژی و آب

17-  مصر  وزارت منابع آب و آبیاری

18-  هند  وزارت منابع آب، توسعه رودخانه­ها و احیا رودخانه گنگ

سازمان های عضو:

1- UNESCO  سازمان آموزشی، علمی و تربیتی ملل متحد

2-  ECO  سازمان همکاری اقتصادی

3- GWP  سازمان مشارکت جهانی آب

4-   IsDB  بانک توسعه اسلامی

5-   IWA  انجمن بین­المللی آب

6-   OWS  انجمن آب عمان

7-   UNESCO  سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد

8-   UNITAR  سازمان آموزش و تحقیقات ملل متحد

9-   UN-RC  سازمان ملل متحد در ایران

10-   WHO  سازمان بهداشت جهانی

11-  WMO  سازمان هواشناسی جهانی

12- UNDP   برنامه عمران ملل متحد