وظایف کمیته توسعه ارتباطات

  • ایجاد بستر مناسب جهت ارتباط علمی و فکری با نهادهای داخلی و بین المللی با هدف ارتقای همکاری های بین المللی از طریق طراحی و گسترش شبکه ای از متخصصین داخلی و بین المللی متشکل از نمایندگان کشورها و سازمان های عضو شورای حکام و سایر نهادهای زیرمجموعه سازمان ملل متحد
  • برقراری ارتباط با اعضای شورای حکام مرکز جهت حضور موثر در اجلاس شورای حکام و پیشبرد پروژه های مصوب در اجلاس از طریق تشکیل جلسات هم اندیشی به صورت مستمر
  • ایجاد بانک اطلاعاتی راجع به فعالیت های بین المللی نهادهای ایرانی در زمینه آب
  • نشر و ترویج تولیدات و دستاوردهای محتوایی مرکز به صورت فیزیکی و مجازی
  • تبلیغ و اطلاع رسانی در خصوص رویدادهای مرکز
  • برقراری ارتباط و همکاری با سایر کمیته های مرکز

اعضای کمیته توسعه ارتباطات

آقای سیدزاده
آقای سیدزادهمهندسی آب وفاضلاب
شرکت مهندسی آب و آبفا کشور
آقای حاجیانی
آقای حاجیانیمدییرت منابع آب
شرکت مدیریت منابع آب ایران
آقای محمد علی فرحناکیان
آقای محمد علی فرحناکیانمهندسی الکترونیک
وزارت نیرو

دبیر کمیته توسه ارتباطات

آقای سعید علیپور
آقای سعید علیپورمهندسی عمران
RCUWM