وظایف کمیته پژوهش و تحقیقات

  • احصا نیازهای ایران و سایر کشورهای عضو در حوزه‌های مدیریت آب شهری، سیل، خشکسالی، منابع آب غیرمتعارف، تغییر اقلیم و … و تعریف پروژه های تحقیقاتی مرتبط با آنها
  • تسهیل بومی سازی تجهیزات مورد نیاز حوزه آب با مرتبط کردن کارفرمایان و شرکت های دانش بنیان در ایران و سایر کشورهای عضو
  • تسهیل و یا حمایت از صدور خدمات فنی و مهندسی کشور به اعضای شورای حکام و سایر کشورهای مورد نظر
  • برگزاری نشست های علمی حضوری و مجازی با حضور متخصصان در حوزه های مرتبط با فعالیت های مرکز
  • برگزاری کنفرانس های علمی در حوزه های مرتبط با فعالیت های مرکز
  • تسهیل دسترسی پژوهشگران به داده های مورد نیاز برای تحقیقات منطقه ای
  • حمایت از پایان نامه های مرتبط  و پروژه های دانشجویی بین المللی

اعضای کمیته پژوهش و تحقیقات

آقای حمیدرضا کشفی
آقای حمیدرضا کشفیآب، دفع بهداشتی فاضلاب و محیط زیست
شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
دکتر سعید مرید
دکتر سعید مریدمدیریت منابع آب، خشکسالی، تغییر اقلیم، رودخانه های فرامرزی و هیدروپلیتیک، و کاربرد RS و GIS در این موارد
دانشکده مهندسی و مدیریت آب، دانشگاه تربیت مدرس
دکتر سید مصطفی سیادت موسوی
دکتر سید مصطفی سیادت موسویعلوم اقیانوس شناسی و سواحل
دانشگاه علم و صنعت ایران
خانم دکتر زارع زاده
خانم دکتر زارع زادهمهندسی منابع آب
وزارت نیرو