اجلاس شورای حکام

Home/اجلاس شورای حکام

هشتمین نشست شورای حکام

2019-09-04T02:24:18+04:30

هشتمین نشست شورای حکام تاریخ: 14 شهریور 1391 محل: تهران، ایران برگزار کننده: RCUWM-Tehran کشور/سازمان های شرکت کننده: وزیر آب، اقتصاد و بهبود اراضی تاجیکستان، وزیر نیروی ایران، وزیر منابع آب ایالتی هند، و نمایندگانی از کشورهای عمان، عراق، مصر، سوریه، افغانستان، بنگلادش، لبنان و پاکستان و UNESCO-IHP, UNESCO-IHE, TIWA-Norway and INWRDAM موارد بحث/موافقت شده: مرور فعالیت های مرکز در دوره 2010-2012 به همراه فعالیت های آتی در کنار وضع مالی مرکز؛ دریافت موافقت اعضاء برای حضور فعال ایشان در فعالیت های مرکز؛ تجدید تفاهم نامه مرکز برای دوره 5 ساله سوم. وزيران، سفيران و نمايندگان [...]

هشتمین نشست شورای حکام2019-09-04T02:24:18+04:30

نهمین نشست شورای حکام

2019-09-04T02:24:49+04:30

نهمین نشست شورای حکام تاریخ: 28 مرداد 1392 محل: دوشنبه، تاجیکستان برگزار کننده: RCUWM-Tehran کشور/سازمان های شرکت کننده: وزیر آب و انرژی افغانستان، وزیر منابع آب و امور شهری منطقه ای عمان، وزیر آب، اقتصاد و بهبود زمین تاجیکستان، نمایندگانی از کشورهای بنگلادش، پاکستان، مصر، سوریه، هند، و عراق به همراه نمایندگانی از UNESCO-IHP and INWARDAM موارد بحث/موافقت شده: مرور فعالیت های مرکز در دوره 2012-2013 به همراه چشم انداز و فعالیت های آینده دریافت تایید اعضاء برای حضور فعال در فعالیت های مرکز موافقت همگی اعضاء با تجدید توافق نامه مرکز به واسطه اقدامات فراوان [...]

نهمین نشست شورای حکام2019-09-04T02:24:49+04:30

اولین نشست شورای حکام

2019-09-04T02:26:01+04:30

اولین نشست شورای حکام اولین نشست شورای حکام تاریخ: 28 اردیبهشت 1381 محل: مسقط، عمان برگزارکننده: مرکز منطقه ای مدیریت آب شهری RCUWM-Tehran کشورهای شرکت کننده: ایران، نماینده یونسکو اهداف اصلی:  تهیه چارچوب کلی فعالیت های مرکز منطقه ای مدیریت آب شهری موارد بحث/موافقت شده: تعریف معیارهای عضویت برای کشورهای و سازمان های منطقه ای / ملی؛ تصمیم گرفته شد که دبیرخانه IHP و یونسکو-IHE نسخه پیش نویس فرآیندهای شورای حکام را آماده کنند؛  شورای حکام با برگزاری نشست برنامه ریزی در سال 2002 موافقت کرد؛ نماینده یونسکو اعلام کرد که بودجه 80000 دلاری از [...]

اولین نشست شورای حکام2019-09-04T02:26:01+04:30

پنجمین نشست شورای حکام

2019-09-04T02:26:31+04:30

پنجمین نشست شورای حکام تاریخ: 3 آذرماه 1386 محل: تهران، ایران برگزار کننده: مرکز منطقه ای مدیریت آب شهری-تهران کشور/سازمان های شرکت کننده: افعانستان، هند، مصر، آلمان، ایران، کویت، عمان، سوریه، تاجیکستان، UNESCO, IWA موارد بحت/موافقت شده: استمرار فعالیت مرکز برای 5 سال بعد موکدا توصیه شد. انتظار می رود که اعضا شورای حکام از نظر مالی و فنی همکاری داشته باشند. براساس گزارش ارائه شده توسط مدیر بنیان گذار این مرکز، با گزارش مالی مرتبط با سال های 2006، 2007 و 2008 موافقت شد؛ بر اساس توصیه های حاصل از نشست کمیته اجرایی، با [...]

پنجمین نشست شورای حکام2019-09-04T02:26:31+04:30

دومین نشست شورای حکام

2019-09-04T02:27:06+04:30

دومین نشست شورای حکام تاریخ: 26 آذرماه 1382 محل: ایران، تهران کشور/سازمان های شرکت کننده: بنگلادش، مصر، آلمان، ایران، کویت، عمان، لبنان، سوریه، تاجیکستان، یونسکو، UNESCO-IHE, International Water Association (IWA), Wageningen University and Research موارد بحث/موافقت شده: تصویب ساختار سازمانی مرکز منطقه ای مدیریت آب شهری موافقت با برنامه و بودجه مرکز در سال 2004 علاوه بر پروژه های پیشنهادی، دو پروژه خاص زیر نیز مورد تصویب قرار گرفت آلودگی آرسنیک منابع آب زیرزمینی در بنگلادش ارزیابی نیازهای آموزشی در منطقه توافق شد که همه اعضا پیشنهادات کتبی و تأیید سهم خود را در قالب [...]

دومین نشست شورای حکام2019-09-04T02:27:06+04:30

سومین نشست شورای حکام

2019-09-04T02:27:30+04:30

سومین نشست شورای حکام تاریخ: 9 اسفند 1383 محل: ایران، تهران برگزار کننده: مرکز منطقه ای مدیریت آب شهری-تهران کشور/سازمان های شرکت کننده: بنگلادش، مصر، آلمان، ایران، کویت، لبنان، عمان، سوریه، تاجیکستان، UNESCO, UNESCO-IHE, IWA, Wageningen University and Research Centre موارد بحث/موافقت شده: اعضای شورای حکام دولت ها و سازمان های خود را متعهد به پرداخت کمک های مالی در جهت اجرای طرح کاری مرکز کردند؛ هر عضو شورای حکام یک نماینده یا کانونی با اختیارات کافی برای تسهیل هماهنگی با مرکز و اجرای طرح کاری خود تعیین کرد؛ "واحد تولید پروژه" باید به ساختار [...]

سومین نشست شورای حکام2019-09-04T02:27:30+04:30

چهارمین نشست شورای حکام

2019-09-04T02:27:57+04:30

چهارمین نشست شورای حکام تاریخ: 13 مه 2006 محل برگزاری: تهران، ایران برگزار کننده: مرکز منطقه ای مدیریت آب شهری-تهران کشورها / سازمان های شرکت کننده: افغانستان، بنگلادش، هند، مصر، آلمان، ایران، کویت، لبنان، عمان، سوریه، یونسکو، یونسکو-IHE، IWA موارد بحث / تصویب شده: چرخش اعضای اجرایی مرکز بررسی شد؛ شرکت نمودن کشورهای اسلامی و غیر اسلامی در کنفرانس بین المللی مدیریت منابع آب در فوریه 2007 با همکاری ISESCO بررسی شد؛ استمرار تعلیم مدرسان متخصص که به صورت در برنامه کار نشست گروهی با موضوع مدیریت یکپارچه آب شهری در سال 2006 گنجانده شود؛ [...]

چهارمین نشست شورای حکام2019-09-04T02:27:57+04:30

ششمین نشست شورای حکام

2019-09-04T02:28:23+04:30

ششمین نشست شورای حکام تاریخ: 12 آبان ماه 1387 محل: مسقط، عمان برگزار کننده: RCUWM-Tehran کشور/سازمان های شرکت کننده: افغانستان، بنگلادش، هند، مصر، ایران، کویت، عمان، سوریه، تاجیکستان، UNESCO, UNESCO-IHE, IWA, Wageningen University and Research Centre, UNW-DPC, INWRDAM موارد بحت/موافقت شده: از اعضاء برای پیگیری دقیق تعهدات در زمان های مقرر درخواست شد؛ پیشنهاد شد که تمامی اعضای شورای حکام حداقل در یکی از پروژه های مرکز مشارکت داشته باشند؛ با برنامه استراتژیک پنج ساله دوم که تمرکز بر منابع مالی داشت و ابتدا مورد موافقت کمیته اجرایی جلسه 1 نوامبر 2008 قرار گرفته بود، دریافت [...]

ششمین نشست شورای حکام2019-09-04T02:28:23+04:30

هفتمین نشست شورای حکام

2019-09-04T02:29:02+04:30

هفتمین نشست شورای حکام تاریخ: 15 اردیبهشت 1389 محل: تهران، ایران برگزار کننده: RCUWM-Tehran کشور/سازمان های شرکت کننده: وزیر آب و انرژی افغانستان، وزیر منابع آب و امور شهری منطقه ای عمان، نماینده کشور بنگلادش، پاکستان، تاجیکستان، سوریه، افغانستان، عمان، کویت، لبنان، هند، عراق، بحرین، IWA, UNESCO, UNESCO-IHE, UN- Habitat, UNW-DPC, TIWA-Norway, INWRDAM موارد بحث/توافق شده: با عضویت  بحرین، عراق و زیمبابوه، به همراه دو سازمان بین المللی UNHABITAT و CHRS موافقت شد. با عضویت های جدید در کمیته اجرایی RCUWM موافقت شد؛ پیشنهادی برای اعطای جایزه به بهترین کار در زمینه مدیریت آب شهری مطرح و با [...]

هفتمین نشست شورای حکام2019-09-04T02:29:02+04:30
Go to Top